Muziek

'music was my first love'

op deze pagina treft u meer informatie aan over o.a. Duo Milagro, Duo I, tango orkest Opus Milagro en Het Kwintool.

Duo Milagro


Samen met de lyrische sopraan Mirella Reiche vormt Ellen Verhagen het Duo Milagro. Zij brengen muziek van m.n. Astor  Piazzolla. In hun
theatraal tango concert programma 'El Viaje' wordt de luisteraar meegenomen ‘op een reis door het leven met de tango’ met voornamelijk liederen van Astor Piazzolla. De Nederlandstalige verhaallijn die gebaseerd is op de poëzie die de dichter Horacio Ferrer schreef voor de liederen, verbindt de liederen met elkaar zodat de luisteraar die de Spaanse taal niet machtig is, weet waarover gezongen wordt. Na het concert vol verstilling, emoties en opzwepende momenten, gaat de luisteraar met een hernieuwde liefde voor het leven en wedergeboren terug naar huis van de ‘reis’ door het leven.

Naast de optredens in intieme theaters, kleine concertzalen, musea en bijzondere locaties, speelt Duo Milagro ook bij jubilea, huwelijksfeesten, opening exposities, luisterdiners en desgewenst een huiskamerconcert op maat.

De naam "Duo Milagro' verwijst naar de wonderlijke wijze waarop Ellen en Mirella elkaar in de muziek hebben gevonden met hun gedeelde passie voor Astor Piazzolla én waarop het tangoconcert- programma 'El Viaje' is ontstaan. 


Duo I

 Samen met klarinetist Helen Ansing vormt Ellen Verhagen het Duo I, genoemd naar een van de composities van Astor Piazzolla. In hun programma spelen zij m.n. werken van Astor Piazzolla. Zij streven er in hun spel naar om een te worden in de muziek samen met de luisteraar. Hiermee weten zij de verstilling in de muziek voelbaar te maken en weten zij door de prachtige combinatie van piano en klarinet menig luisteraar in het hart te raken.

Duo I is in te zetten bij luisterdiners, tango salons en als muzikale omlijsting van bijzondere gebeurtenissen in het leven. Naast een optreden verzorgen Helen en Ellen ook de workshop Klank en Kleur voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Zie verder onder projecten.

 

 

 

 

 

  

 

 

Tango orkest Opus Milagro

Onder de naam Tango-orkest Opus Milagro is Duo Milagro in 2012 een succesvolle samenwerking aangegaan met saxofoon quintet opus 5. De optredens van dit tango-orkest kenmerken zich door afwisseling tussen instrumentale en vocale stukken en kunnen b.v. ook worden uitgebreid met- en voor dansers.

Opus 5
Dit is een ensemble dat bestaat uit 5 saxofonisten die alle gangbare saxofoontypen bespelen. De bezetting is:
Betty Bakker-tenorsax, sopraansax , altsax; Wietze de Vries-sopraan- alt- en tenorsax; Jan Beerman- altsax en sopraansax; Jannie Keesom- tenorsax- altsax, sopraansax; Ben Douwes- baritonsax.tenorsax.

Muzikaal leider Wietze de Vries studeerde af als klassiek saxofonist bij Jan Schoemaker aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Betty Bakker studeerde o.a. bij Adri van Velzen aan het Conservatorium te Maastricht, waar zij afstudeerde met een speciale aantekening voor kamermuziek. Jannie Keesom is D-gediplomeerd saxofoniste, heeft een saxofoonreparatiebedrijf en is ook werkzaam in de Saxofoonwinkel te Deventer. Jan Beerman en Ben Douwes hebben  tientallen jaren ervaring in diverse bigbandformaties  en hebben ook een passie voor de klassieke kant van de saxofoon.

Dit ensemble treedt regelmatig op en altijd is het publiek vol lof over de prachtige sound en het mooie afwisselende repertoire waarvan de Argentijnse tango inmiddels een belangrijk element vormt.

Zie ook: www.saxofoonquintetopus5.com 

Het Kwintool

Vijf amateurpianisten investeerden in de Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Zij werkten een uniek concept uit, dat garant staat voor een voor het publiek indrukwekkende en boeiende uitvoering. Het bijzondere karakter en het uitvoeringsconcept maken het ook geschikt voor evenementen gekoppeld aan een goed doel. Concerten worden gerealiseerd in samenwerking met de opdrachtgever en mogelijke sponsoren. 

Een uniek concertprogramma van bijna twee uur, gebracht door Het Kwintool:  vijf pianisten spelen het Canto Ostinato op vier vleugels. Het publiek wordt zich op een originele wijze de communicatie tussen de pianisten gewaar die zo typerend is voor het uitvoeren van dit magistrale stuk. Een van de vijf pianisten vervult de rol van gespreksleider, waardoor een uitvoering van Canto Ostinato door het Kwintool voor het publiek niet alleen een luister ervaring maar ook een bijzondere visuele ervaring is. Het Canto Ostinato bestaat uit 106 secties, waarbij de uitvoerende musici de keuze hebben een sectie twee of meer keer te spelen. Elke pianist heeft ook nog de vrijheid om binnen de vaste structuur van de compositie te improviseren; spelen met dynamiek, staccato, legato, noten wel/niet spelen etc. 

Meditatief effect
Door het repetitieve karakter van Canto Ostinato wordt de luisteraar meegenomen op een kabbelende rivier,  waarbij de ‘muzikale omgeving’ wordt opgebouwd en samenvalt in een ‘landschappelijk’ Canto Ostinato  thema’ waarbij de luisteraar een gevoel van herkenning heeft; ik ben hier al eerder geweest. De opbouw heeft een meditatief effect en het onverwachte einde geeft de luisteraar een gevoel van gelukzaligheid en heimwee: het weer willen horen…en stopt niet, en nooit…het kan zo weer verder gaan. Tijd speelt geen rol in de Canto Ostinato. 

Achtergrond van Het Kwintool.
In 2013 nodigt Arie Kooiman vier andere deelnemers van de cursus Canto Ostinato (docent Jeroen van Veen) uit om mee te doen aan het Alpe D’Huzes benefiet concert project. In december 2013 vangen de repetities aan en op 12 en 13 april 2014 geven de vijf amateur-pianisten twee benefietconcerten in de Jachtlaankerk te Apeldoorn. Het grote succes van de benefietconcerten en het enthousiasme en plezier van alle vijf de pianisten bij de voorbereiding en uitvoering, heeft geleid tot het oprichten van ‘Het Kwintool’; het verwijst naar het kwintool dat  de muzikale grondslag vormt van het Canto Ostinato en zich als een ‘hartslag ‘bij de pianisten heeft ontwikkeld tijdens het langdurig repeteren. Het kwintool bestaat uit vijf pianisten en verwijst daarmee ook naar de kwint. 

Concerten
Het Kwintool verzorgt  concerten van het gehele magistrale werk Canto Ostinato op 4 toetsinstrumenten en speelt het stuk in ongeveer 1 .45 min á 2 uur. 

Samenstelling van het Kwintool:
Arie Kooiman (Apeldoorn) 
...verleent al vele jaren als pianist zijn muzikale medewerking aan diensten en muziekprojecten van de Jachtlaankerk. Hij is de initiatiefnemer van de Canto Ostinato Benefietconcerten die op 12 en 13 april 2014 plaatsvonden en hij bracht de 5 pianisten bij elkaar.

Onno Broekmans (Oegstgeest)
...verdeelt zijn muzikale aandacht tussen de romantische muziek ven de 19e en 20 e eeuw en de minimal Music van o.a. ten Holt. In de zomer van 2013 speelde hij o.a. een pianorecital met werken van Rachmaninov, Chopin en Katchaturian. 

Wilhelm Hellweg (Baarn) 
...heeft na zijn conservatoriumopleiding in zijn geboorteland Duitsland, voor de Philips studio’s wereldwijd de plaatopnames verzorgd van vele wereldberoemde pianisten. Ook is hij actief als uitvoerder van kamermuziek en geeft regelmatig huiskamerconcerten. 

Ellen Verhagen – Tilstra (Culemborg)
..treedt regelmatig op met de zangeres Mirella Reiche in Duo Milagro waarmee ze tangoconcerten geeft met muziek van voornamelijk Astor Piazzolla.  Zij heeft een voorliefde ontwikkelt voor de Minimal Music van m.n. Simeón ten Holt , Jeroen van Veen, en Einaudi. Zij is leerling van concertpianist  en tevens bekend uitvoerder van Canto Ostinato, Jeroen van Veen. Naast haar optredens is zij organisator van tango gerelateerde evenementen en familie concerten.

Extra pianisten die soms iemand vervangen in Het Kwintool:

Esther Groot (Bennekom)
....is pianodocente in hart en nieren. Met haar pianoleerlingen werkt zij veel aan samenspel, op één of meerdere piano's, waarbij de Canto Ostinato het jongste project is. Naast het lesgeven heeft zij altijd veel begeleid, met name koren, solozangers en violisten.

 Arwen Christiaanse (Amsterdam) 
......studeerde piano aan het Conservatorium van Amsterdam. Jarenlang was zij pianodocent aan de Muziekschool van Amsterdam en begeleider van jong talent. Als uitvoerend musicus is ze o.a. verbonden met de Stichting Musicians Worldwide en de Stichting Muziek in Huis. Sinds 2012 maakt zij deel uit van Trio Ailanthus.